Parkimisrežiimis salvestamine kuni terve kuu vältel!

Teie palusite meilt ja meie tegime ära: nutikas „parkimisrežiim“ (kaitse parkimise ajal, salvestamine parkimise ajal) – valmis!
Erinevatele katsetamistele ja tarkvara väljatöötamisele kulus meil pea 3 kuud. Püsivara on veel katsetamise beetafaasis, kuid kõik töötab juba korralikult ja juba peatselt esitleme me kõikide kasutajatele uuendatud DATAKAMi registraatorit.
Meie eriline tänu kuulub meie vabatahtlikele „beeta-testijatele“ nende abi eest!

Salvestamise aeg parkimisrežiimis

2 kaarti 4GB + 4GB 8GB + 8GB 16GB + 16GB 32 GB + 32GB
Salvestusreziim 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB
Tavaline 1 tund 2 tundi 4 tundi 8 tundi
Säästlik 10 tundi 20 tundi 40 tundi 80 tundi
Väga säästlik 100 tundi 200 tundi 400 tundi 800 tundi

 

Milleks on seda vaja

Seade salvestab kõike, mis autoga parkimise ajal teie äraolekul juhtub.
Salvestamisrežiim on seejuures eriline – ühildasime mälukaardil parima kvaliteedi ja väikese ruumikulu, et salvestada võimalikult kaua – kuni 800 tundi (~33 päeva).

Kuidas toimub sisselülitamine

НАСТРОЙКИ (SEADISTUSED) - РЕЖИМ ПАРКОВКИ (PARKIMISREŽIIM) - ВКЛ (SISSELÜLITAMINE)
Vaikimisi: sisse lülitatud

Töötingimused

Parkimisrežiimis töötamiseks on vaja tagada registraatori pidev vooluga varustamine.
Sigaretisüütaja, kuhu registraator on ühendatud, peab ka pärast süüteluku väljalülitamist vooluga varustatud olema. Ilma välise toiteta töötab registraator režiimis „Parkimine“ enda aku pealt, kuid mitte rohkem kui 60% ulatuses selle mahust.
Salvestusaja kestus on piiratud aku laetustasemega.

Milliseid andureid kasutatakse

Parkimisrežiim kasutab korraga viite sisseehitatud andurit.

1.    Löögiandur – mõõdab järsku kiirenduse muutumist (asukohta ruumis) lühikese, kuni 150 ms ajavahemiku jooksul (näiteks liiklusõnnetuse või ukse sulgemise korral).
2.    Vibratsiooniandur – mõõdab väikeseid püsivaid kõikumisi 3 sekundi jooksul (näiteks käivitatud mootori värinad).
3.    Kaldeandur – mõõdab kahte nurka: horisontaalselt ja vertikaalselt (näiteks auto evakueerimisel või langetamisel/tõstmisel).
4.    Teisaldamisandur – mõõdab kiiruse muutumist (näiteks järsul kiirendamisel / pidurdamisel).
5.    Liikumisandur – algoritm, mis analüüsib kujutist ja arvestab välja kaadris toimunud muudatuse etteantud tundlikkuspiiri alusel (seadistatakse kasutaja poolt menüüs).

Kuidas see toimib

1.    Kõikidelt anduritelt signaali puudumisel toimub salvestamine „väga säästlikul“ režiimil.
2.    Kui „löögiandurilt“ saabub signaal (näiteks masina vastu löömisel) – lülitub registraator „säästlikule“ režiimile. Kui 15 sekundi jooksul midagi rohkem ei juhtu, lülitub registraator tagasi „väga säästlikule“ režiimile.
3.    „Liikumisandurilt“ signaali saabumisel (näiteks, kui masinale läheneb inimene) – lülitub registraator „säästlikule“ režiimile. Mida suurem on liikumine kaadris, seda suurem on kaadrisagedus. Liikumise lakkamisel kaadris lülitub registraator „väga säästlikule“ režiimile.
4.    Värina-, kalde- ja teisaldamisanduritelt signaalide saamisel (näiteks sõitsite parklast välja) – lülitub registraator „tavalise salvestamise“ režiimi.

Salvestusrežiimid

1.    „Väga säästlik“ – madal bitikiirus (1 kuni 20 Mbit) ja/või madal kaadrisagedus (5 kuni 1/20 kaadrit sekundis). Kasutajamenüüsse on vaikimisi salvestatud: Bitikiirus 6 Mbit + 1 kaader 5 sekundi jooksu.
2.    „Säästlik“ – kaaderhaaval salvestamine suure bitikiirusega sagedusega 5 kaadrit sekundis.
3.    „Tavaline“ – bitikiirus 15 Mbit sagedusega 30 kaadrit sekundis.

Ümberlülitumiste järjestus

DATAKAMi parkimisrežiim

1.    „Väga säästlik“ > löögiandur (löök vastu masinat) > „Säästlik“ > 15 sekundit > naasmine tagasi režiimi „Väga säästlik“.
2.    „Väga säästlik“ > liikumisandur (liikumine kaadris) > „Säästlik“ > liikumise lakkamine > naasmine tagasi režiimi „Väga säästlik“ (rohkem liikumist – rohkem kaadreid).
3.    „Väga säästlik“ > värin, kallutus, teisaldamine (sõiduki liikumine) > lülitumine režiimi „Tavaline“.

Kuidas toimub väljalülitamine

НАСТРОЙКИ (SEADISTUSED) - РЕЖИМ ПАРКОВКИ (PARKIMISREŽIIM) - НЕТ (EI)

Kuidas salvestisi vaadata

Videoregistraatori kõiki salvestisi sh režiimis „Parkimine“ salvestatuid, võib vaadata DATAKAM PLAYER kõikide versioonidega. Pleieris on võimalik kaader haaval vaatamine, vajalikku kaadrit on võimalik raskusteta leida ja välja lõigata.